یک فیلم نامه برای فیلم شدن انتخاب شده و قرار است اولین عوامل سازنده فیلم (که در سطور آینده به شما معرفی می گردند) تعیین گردند. اما ابتدا یادآور می شویم که ترتیب انتخاب عوامل بصورت دقیق قابل پیش بینی نیست و در هیچ قانون مندی نمی گنجد و کاملا بسته به شرایط و موقعیت هر فیلم دارد...

معمولا عناصر اصلی سازنده فیلم، (کارگردان و مدیر تولید) توسط تهیه کننده یا سرمایه گذار انتخاب می گردند. کارگردان، مدیریت هنری و مدیر تولید، مدیریت اداری و مالی فیلم را به عهده دارند. واضح است که هر دو می بایست با هماهنگی و همدلی کار کنند و هرگونه عدم هماهنگی، پیامدهای سوئی دارد و در صورت اختلاف بین این دو، توافقات کارگردان با تهیه کننده ارجحیت پیدا می کند.

در زمینه انتخاب عوامل، عوامل غیرهنری را شخص مدیر تولید تعیین می کند. این عوامل از مسئول تدارکات و مسئول ترابری و مسئولین فنی و (برق) تشکیل شده اند. لازم به ذکر است که مسئول تدارکات وظیفه تهیه تمام مایحتاج فیلم (امکانات فنی و غیر فنی) و مسئول ترابری وظیفه جا به جایی افراد به محل های فیلمبرداری را به عهده دارد.
در مورد انتخاب عوامل هنری (از قبیل تصویر بردار، صدابردار، طراحان نور و صحنه و لباس و گریم، بازیگران و غیره) کارگردان با توافق تهیه کننده عمل می کند.

یادآور می شویم که می بایست در انتخاب عوامل خود بسیار دقت کنید و علاوه بر اینکه تخصص و تجربه افراد را مورد بررسی قرار می دهید، رفاقت و نوع برخورد آنها را نیز در ذهن داشته باشید. این مسائل بخصوص در گروه های کوچک فیلم سازی که افراد به واسطه رفاقت و آشنایی و نه به صرف قراردادهای مالی، دور یکدیگر جمع شده اند، اهمیت زیادی دارند. کوچکترین تعارض در برخورد، حتی اگر منجر به منحل شدن گروه در توقف کار نشود، موجب آشفتگی کار و پایین آمدن سرعت و کیفیت تولید می شود.