دکوپاژ هنری است که در آن از قطعات بی معنا، اثری زیبا خلق می شود. مولاژ و دکوپاژ از یک خانواده هستند.

اما کاربرد دکوپاژ در فیلمسازی چیست و چگونه است؟
دکوپاژ طراحی فیلم است. منظم کردن نماهای تصویربردای است.

کارگردان برای ساخت فیلمی بهتر و با جزییات حساب شده، هر پلان از فیلم را بر روی برگه ای که برگه ی دکوپاژ نامیده می شود، ترسیم می کند و جزییات فنی مورد نیاز آن را در همان برگه می نویسد. اینگونه برای هر پلان تصاویر و حرکات دقیق و فکر شده ای خواهیم داشت که ما را برای فیلمی یک دست و هنری کمک می کند.