کارگردانی پر مسئولیت ترین قسمت فیلم سازی است و حضور تمامی افراد دیگر گروه که از این به بعد آنان را معرفی می کنیم جنبه مشاوره و اجرا کننده نظرات او را دارند. لازمه این مسئله داشتن خصوصیاتی متنوع است. کارگردان باید ذاتاً توانایی هماهنگ کردن (مدیریت کردن) گروه در شرایط مختلف را دارا باشد. او باید درباره مسائلی گوناگون اطلاعاتی دقیق داشته باشد. دامنه این اطلاعات بسیار وسیع است...

شعب مختلف علوم انسانی (جامعه شناسی، روانشناسی و غیره) شاخه های مختلف هنری (موسیقی، ادبیات و غیره) شاخه های مختلف هنری (موسیقی، ادبیات و غیره) و قسمت های مختلف فیلم سازی (بازیگری، تصویربرداری، فیلم نامه نویسی، تدوین،گریم و غیره) جزو اطلاعات یک کارگردان است که باعث می شود او توانایی طراحی و ساخت فیلم را داشته باشد و در این رابطه با افراد مختلف گروه فیلم سازی ارتباط برقرار کند و افکار و ایده های خود را به آنان منتقل کند و ضمن درک مشکلات فنی آنان، بین مسائل فنی و ایده های خود، تعاملی مناسب را اجرا کند. عمده ترین وظیفه کارگردان دکوپاژ فیلم است. این کلمه و در حقیقت این وظیفه از اولویت اول برای کارگردان به حساب می آید. در حقیقت کارگردان ابتدا فیلم نامه را نما (شات یا پلان به تصاویری که برای ضبط آن فقط یک بار دکمه ضبط زده شده باشد) به نما تفکیک می کند (یعنی در ذهن خود مشخص می کند که هر قدر از فیلم نامه در چه نمایی گرفته می شود) پس از آن خصوصیات هر نما را به تفکیک مشخص می نماید. هر چه کارگردانی بیشتر و دقیق تر این شاخص ها را تعیین کند، قدرت و تسلط بیشتری بر کار دارد.
البته پر واضح است که انتخاب دقیق برای اندازه نما، جای دوربین، حرکت دوربین، ارتفاع دوربین، نوع لنز، حرکت بازیگران و غیره به سال ها صرف وقت و کسب تجربه و دریافت معانی هر کدام از این عناصر و موارد کاربردشان نیازمند است.
در نهایت پیشنهاد می کنیم که قبل از شروع تولید، کل فیلم را دکوپاژ نمائید تا اگر در هنگام فیلم برداری تاخیری از جهت وصول الهامات پیش آمد، دچار مشکل نشوید.
-------------------------

::..M.O.D..::