مزاج این افراد گرم و تر است.
رنگ چهره آنان قرمز و هیکلشان درشت و چارشانه می باشند.
سر و اندام ها سنگین بوده و معمولا کسل هستند و خواب زیاد و سنگینی دارند و در فصل بهار این حالت تشدید میشود...

دهان دره ، کش و قوس بدن و کشیدن دست ها به اطراف جزء عادات آنان می باشد.
این افراد معمولا قوی، خوش اخلاق و بگو بخند هستند و در دیگران ایجاد نشاط می نمایند.
شجاع و فرمانبردار هستند ولی مطالب جدید را خوب درک نمی کنند و زود فراموش می کنند.
مزه دهان آنان شیرین ، و پوست و زبان و چشم آنان قرمز است.
خونریزی از نقاط مستعد مثل بینی و لثه در آنان شایع است.
محل فصد و حجامت آنان خارش میکند.
در فصل بهار این علائم بیشتر مشاهده می شود.
------------------
کپی برداری شرعا حرام است.

::..M.O.D..::