آب سرد سبب اسپاسم و گرفتگی رگ های قلب می شود و خطر سکته قلبی را در افرادی که از آن استفاده می کنند بالا میبرد.
به عنوان نمونه دو ظرف، یکی حاوی آب سرد و دیگری پر از آب گرم را در نظربگیرید. وقتی شما انگشت تان را در آب سرد فرو می برید پس از مدتی سرمای آن را درتمام بدنتان حس می کنید و اگر انگشتتان را داخل آب گرم فرو کنید پس از مدتی حس میکنید که پیشانی تان خیس عرق شد..

بنابراین وقتی شما آب سرد می خورید یا از دوش آب سردیا استخر آب سرد و... استفاده می کنید عروق و رگ های همه بدنتان از جمله قلب بهیکباره تنگ شده و خطر سکته قلبی را بالا می برد. به همین دلیل اکیدا توصیه می کنمافرادی که سونا می روند و از هوای گرم اتاق سونا خارج می شوند به یکباره به حوضچههای آب سرد نپرند زیرا این کار ممکن است به اسپاسم قلبی، سنکوپ و درنهایت به مرگمنجر شود.

این توصیه فقط برای افراد مبتلا به بیماری های قلبی نیست بلکه شامل همه افراد می شود زیرا خیلی ها در ظاهر سالم هستند اما در باطن بیماری قلبی دارندکه خودشان هم به آن پی نبرده اند. این توصیه برای افراد بالای ۵۰ سال و سالمند نیزاز اهمیت ویژه ای برخوردار است که آب سرد نخورده و از دوش آب سرد به هیچ وجهاستفاده نکنند.

::...M.O.D...::